Parke sutikau benamę, o įsižiūrėjęs pamačiau anytą

Michailas gyveno laimingai vedęs antrą kartą. Jam pavyko sukurti šeimą ir išgydyti sužeistą širdį žmonos Anos dėka. Ji buvo visiška pirmosios jo žmonos priešingybė.

Raisa (pirmoji žmona) buvo lengvabūdė moeris. Iš pradžių pas juos, rodos, viskas buvo gerai. Michailas kas du mėnesius vykdavo į komandiruotes. Grįždavo po savaitės, o kartais ir dviejų. Raisai tai kaip ir nepatiko, tačiau ji nieko nesakydavo.

Kaimynai ėmė kalbėti apie netikusį Raisos charakterį, bet Michailas nekreipė į tai dėmesio, kol draugas neatskleidė jam paslapties. Kartą jis nusprendė į namus pasikviesti lengvabūdę  moterį. Ši sutiko atvažiuoti už grašius, bet Andrėjus (jo draugas) net įsivaizduoti negalėjo, kad atvyks Raisa. Ji buvo pusnuogė, menkus drabužius dengė tik paltukas. Ji vos nenualpo, kai pamatė Andrėjų. Ji griuvo ant kelių ir ėmė maldauti, kad nieko nepasakotų vyrui. Ji pažadėjo, kad liausis užsiėmusi tokiais dalykais. Andrėjus pažodžiui patikėjo ja ir tylėjo iki tol, kol nepamatė jos gatvėje tuo pačiu kostiumu. Tada jis atvažiavo pas Michailą ir viską papasakojo.

Vyras buvo pritrenktas. Žmona, kuri prisiekinėjo jam meilę ir laukėsi vaiko, pasirodė esanti prostitutė. Taip išaiškėjo, kad ir vaikas buvo ne nuo jo. Po to jis nebegalėjo likti pas ją namuose ir išsikraustė į šeimos butą. Tik anytos jam buvo gaila. Raisa ją, kaip vaiką, nuolat skriaudė.

Michailas netrukus susipažino su Ana ir nusipirko savo butą. Į komandiruotes jis daugiau nevažiavo, kad visada būtų su ja. Po metų jiems gimė mažylis.

Kartą Michailas važiavo namo ir pakeliui sugedo mašina. Jis sustojo gretimame kieme ir per parką ėjo namo. Ant suoliuko gulėjo leisgyvė moteris. Jis priėjo prie jos, kad duotų šiek tiek pinigų ir nustėro. Tai buvo jo buvusi anyta. Moteris papasakojo, kad po skyrybų Raisa visiškai smuko – kasdien ji atsivesdavo arba vyrą, arba gerdavo.

Senai sergančiai moteriai laiko ji neturėjo, todėl senelė ištisomis dienomis badavo. Vieną dieną anyta nusprendė nueiti nusipirkti duonos, o kai grįžo, niekas jai durų nebeatidarė. Raisa išvarė motiną ir paprašė daugiau nebegrįžti. Moteris daugiau kaip savaitę jau gyveno parke.

Michailui pagailo jos ir jis parsivedė ją namo. Pasitaręs su Ana, jie nusprendė senutę priglausti pas save. Moteris verkė iš laimės, kai sužinojo naujieną.

Jie ėmė gyventi didele šeima. O Michailo mažylis senutei tapo anūku, apie kurį jį visada svajojo.

Bonusas