Sėdi 7 metų mergaitė, verkia, o aplink 8 žmonės, moterys, vyrai ir niekas nereaguoja

Palydėjau savo žmoną į ligoninę ir nuėjau atgal į stotelę.

Ateinu, o ten stovi 8 žmonės, o ant suoliuko sėdi maža kokių 7 metų mergaitė. Mergaitė aiškiai smarkiai verkė, juk jos visas veidas buvo ašarotas. Ji sėdėjo ant suoliuko ir visa drebėjo iš šalčio. Iš 8 žmonių niekas nesiryžo prieiti prie jos ir paklausti kas nutiko. Aš nestovėjau kaip stulpas ir nusprendžiau prieiti prie jos. Man pavyko mergaitę nuraminti aišku ne be pastangų, ir aš ėmiau klausinėti, kas drįso ją versti ašaroti.

Mergaitė sukūkčiojo ir pasakė, kad pasimetė, įsėdo ne į tą transportą. Pagal jos žodžius, ji atvažiavo visai ne į tą rajoną. Aš, žinoma, ėmiau klausinėti, kur jai reikia nuvažiuoti. Norėjau sužinoti jos mamos telefono numerį, bet ji pasakė, kad jo nėra.

Aš nesitraukiau ir visgi iš jos žodžių sugebėjau suprasti, kur ją reikia pristatyti. Aš paėmiau ją už rankos ir nuvedžiau į kitą stotelę, kur ją pavyko pasodinti į reikiamą autobusą. Kad ji  daugiau nepasimestų, vairuotojui pranešiau, kad jis ją išlaipintų, kur reikia.

Mergaitė nustojo verkti. Buvo gaila jos, juk pas mane patį yra dukrelė. Iš šios situacijos mano galvoje atsirado du klausimai:

Pirmiausia, kas per tėvai išleidžia tokią mažylę vieną. Juk ji tokia maža ir neturi nei telefono, kad paskambintų, nei pinigų tam atvejui, jei įsės ne į tą transportą. Antra, kodėl žmonės neatkreipė dėmesio į nusiverkusią mergaitę. Mažylė gavo tik smerkiantį žvilgsnį iš kažkokios tetulės, kuri net nesiruošė jai padėti.

Paskui kažkodėl visi stebisi, kad vaikai dingsta. O juk tai įvyksta dėl suaugusiųjų dvasinės trumparegystės, jie tiesiog nesiruošia niekam padėti, net tokiems mažiems vaikams kaip ta mergaitė.

Tai jums tikrai patiks!