Spidometras rodė jau 80 kilometrų per valandą greitį, o policininkas ir toliau bėgo greta mašinos. Vairuotojas pakraupo!

Didžiojoje Jungtinių Amerikos Valstijų dalyje galioja taisyklė, nurodanti kelių policijai tikrinti keliuose įstrigusias mašinas, kai oro temperatūra krenta labai žemai.

Vieną labai šaltą rytą, apie 3 valandą, policininką, 658 numeris etatinį Montaną Alaną Niksoną, iškvietė dispečeris, kad jis patikrintų į šalikelę nuvažiavusią mašiną netoli Greit Folzo.

Suradęs mašiną, įstrigusią giliame sniege, bet įjungtu varikliu, privažiavęs su įjungtais švyturėliais iš paskos, policininkas išlipo iš savo mašinos. Priėjęs prie įstrigusios mašinos durelių, pamatė už vairo miegantį pagyvenusį vyrą, o greta jo – pustuštį butelį degtinės.

Vairuotojas pabudo nuo beldimo į langą. Pamatęs už nugaros policijos švyturėlius ir už lango stovintį policininką, vyras paniškai įjungė pavarą ir nuspaudė greičio pedalą.

Mašinos spidometras rodė 30 – 40 – 60 ir, galų gale, 80 kilometrų per valandą, bet mašina liko įstrigusi sniege su vietoje  besisukančiais ratais. Policininkas turėjo humoro jausmą, tad pradėjo vietoje bėgti greta stovinčios mašinos.

Visiškai apkvaišęs vairuotojas patikėjo, kad policininkas iš tikrųjų bėga greta. Jo akys vos neiššoko iš kaktos, jis paniškai vis spaudė greičio pedalą.

Tai truko apie 30 sekundžių, o po to policininkas smarkiai sušuko vairuotojui: „Sustokite šalikelėje!“

Šokiruotas vairuotojas linktelėjo, pasuko vairą ir išjungė variklį. Aišku, jis buvo nubaustas, tikriausiai, ir šiandien, negalėdamas suprasti, suka galvą, prisiminęs policininką iš Montanos, kuris bėga 80 kilometrų per valandą greičiu.

foto – zr.ru